fbpx

Kreukelige lijven, kreukelige intimiteit

We leven in een wereld vol mooie plaatjes van gladgestreken, perfect functionerende lichamen. Het lijkt haast alsof mensen zo horen te zijn. Maar die mooie plaatjes laten de kreukbaarheid van lichamen buiten beschouwing, evenals het feit dat ook mét kreukels het leven doorgaat.
Iedereen ligt wel eens in de kreukels, geestelijk of fysiek. Dan kunnen alledaagse handelingen de grootste moeite kosten en mensen anders met je omgaan. Als je lichaam er niet gangbaar uit ziet of functioneert, of als je lichaam verandert door vermoeidheid, ziekte, of ouder worden, dan kan dat invloed hebben op je beleving van erotiek en plezier met je lichaam.

Hoe kun je eigenaar blijven of worden van je lichaam? Hoe ga je om met de blikken van anderen en de ervaring van je lijf van binnenuit? Wat kun je doen om je meer thuis te gaan voelen in je eigen lijf en je verlangens? Hoe kun je plezier centraal stellen?
Inge Blockmans en Jacqueline Kool gaan in gesprek over deze zaken, vanuit de overtuiging dat alle mensen hun lichaam als een warm thuis kunnen (leren) ervaren én als een bron voor het geven en beleven van plezier. Ook wanneer je lichaam (grote) veranderingen ondergaat.

Door...

Inge Blockmans

Inge is onderzoeker, creatief bewustzijnscoach en verhalenverteller over hoe mensen weer eigenaar kunnen worden van hun eigen lichaam en verlangens. Zij ziet het lichaam als een plek van nieuwsgierigheid en onvoorwaardelijke liefde, die we kunnen verkennen door bijvoorbeeld dans en tantra, om zo ons leven weer te “verplezieren” tegen medicalisering en dwingende seksuele scripts in.
Zij deed een promotieonderzoek naar de geleefde ervaringen van vrouwen die leven met seksuele verlangens, levend met/ in een lichaam dat grote veranderingen ondergaat. Ze schreef daarover het boek: “Manoeuvres in the dark: Re-creating (new) stories about sexuality and the body.”
Op dit moment doet ze onderzoek naar het oneindige potentieel dat mensen hebben voor plezier door middel van dans.

Jacqueline Kool

Jacqueline is schrijver, onderzoeker, adviseur en verhalenverteller. Haar werk focust op de vraag hoe mensen die leven in “onconventionele” lichamen, bijvoorbeeld door een handicap of ziekte, zich thuis kunnen voelen in en bijdragen aan de samenleving. In haar werk en leven wil ze ervaringen, professionele kennis en theorie bij elkaar brengen. Ze was een van de initiatiefnemers van Disability Studies in Nederland, waarvoor ze nog altijd ambassadeur is.
In 2010 was ze betrokken bij de productie van het theaterstuk “De Kreukel Dialogen” en schreef ze het boek “Eros in de kreukels. Verhalen van lijven, leven en lustvanuit de kreukelzone”, beide gebaseerd op 28 interviews met vrouwen met uiteenlopende fysieke beperkingen over lichaamsbeleving en erotiek. Sindsdien bleef seksualiteit/intimiteit een centraal thema in haar werk en netwerk. Ze geeft daarover regelmatig les en lezingen, is belangenbehartiger en schrijft onder meer voor Support Magazine, leefstijlmagazine voor mensen met een fysiek beperking.

Foto: Monique Boom